تصویر گلاره عباسی در جشنواره فیلم فجر 1399 با ماسک

تصویر گلاره عباسی در جشنواره فیلم فجر ۱۳۹۹ با ماسک

تصویر گلاره عباسی در جشنواره فیلم فجر 1399 با ماسک
تصویر گلاره عباسی در جشنواره فیلم فجر ۱۳۹۹ با ماسک